423 - Heer, ik geloof
 
1 Als stormen bedreigen mijn bootje, zo klein,
En satan de stuurman en schipper wil zijn,
Als duisternis komt in mijn leven, zo blij,
Dan is 't tot mijn Heer, dat ik opzie en schrei.
 
Refrein Heer, ik geloof! Heer, ik geloof!
O, vermeerder mij 't geloof, tot 'k bergen kan verzetten.
Heer, ik geloof! Heer, ik geloof!
Niemand kan mij redden, slechts mijn Jezus.
 
2 Als d' arbeid, uit liefde voor Jezus gedaan,
Geen vrucht schijnt te dragen, ja dreigt te vergaan,
Als zond' of verzoeking zich plaatst voor mijn schreÍn,
Dan roep ik tot Jezus, tot Jezus alleen.
 
3 Als vriendschap niet langer mijn leven verrijkt,
En liefde van mensen, of trouw gans bezwijkt,
Als eenzaam 'k mij voel, klem 'k mij vast aan Gods Woord:
„Vrees niet, Ik ben met u, Ik heb u verhoord.”