422 - Hij weet het alles
 

Vers 1
E        A  E
De Heiland kent uw zorg en leed,
      B7    E
O droevig hart, Hij weet!
       E7   A  Am  E
Hij hoort uw stem in duist're nacht,
  Fis        B7
En luistert naar Uw klacht.
           E
Uw Meester staat tot hulp gereed.
         B7   E
De Heer is daar,--- Hij weet!
Refrein
 E       B7          E
Hij weet (Hij weet)! Hij weet (Hij weet)!
  A    B7    E
De Heer is daar, Hij weet!
Vers 2
O, schep weer moed, gord aan uw kleed.
De Heer is daar, Hij weet!
Hij zorgt voor u te allen tijd.
Zie op en wees verblijd.
Meent gij, dat Jezus u vergeet?
De Heer is daar, Hij weet!
Vers 3
Ja, Jezus hoort uw zielekreet.
De Heer is daar, Hij weet!
Hij telt de doornen van uw kroon,
En schenkt u eenmaal 't loon.
O, breng Hem al uw zorg en leed.
De Heer is daar, Hij weet!