422 - Hij weet het alles
 
1 De Heiland kent uw zorg en leed,
O droevig hart, Hij weet!
Hij hoort uw stem in duist're nacht,
En luistert naar Uw klacht.
Uw Meester staat tot hulp gereed.
De Heer is daar, Hij weet!
 
Refrein Hij weet (Hij weet)! Hij weet (Hij weet)!
De Heer is daar, Hij weet!
 
2 O, schep weer moed, gord aan uw kleed.
De Heer is daar, Hij weet!
Hij zorgt voor u te allen tijd.
Zie op en wees verblijd.
Meent gij, dat Jezus u vergeet?
De Heer is daar, Hij weet!
 
3 Ja, Jezus hoort uw zielekreet.
De Heer is daar, Hij weet!
Hij telt de doornen van uw kroon,
En schenkt u eenmaal 't loon.
O, breng Hem al uw zorg en leed.
De Heer is daar, Hij weet!