421 - Geloof alleen
 
1 Vrees niet, o Mijn volk, want Ik waak over u.
Mijn Bloed kocht u vrij en bewaart u ook nu.
O, pleit op dat Bloed, daarin schuilt uwe kracht.
Geloof en vertrouw ook in donkere nacht.
 
Refrein Geloven alleen! Geloven alleen!
Alles is mogelijk! Geloven alleen!
Geloven alleen! Geloven alleen!
Alles is mogelijk! Geloven alleen!
 
2 Vrees niet, o mijn volk, want Ik leid u steeds voort,
Van 't kruis tot de troon, in het hemelse oord.
Geloof in Mijn Woord, in Mijn liefde en macht,
En ziekte en zonde verliezen hun kracht.
 
3 Vrees niet, o Mijn volk, want Ik ben steeds met u.
Mijn liefde omringt u, op 't levenspad ruw.
Uw weg houd ik recht, door het licht van Mijn Geest.
Blijf dicht aan Mijn zij en wees nimmer bevreesd.
 
4 Vrees niet, o Mijn volk, zelfs niet in de woestijn.
De waat'ren van Mara, hoe bitter z' ook zijn,
Zij worden verzoet, door het hout van Mijn kruis.
Vrees niet, o Mijn volk, want Ik draag u naar Huis.