420 - Overal met Jezus
 
1 Overal met Jezus kan ik veilig gaan.
In Zijn dierbaar licht wil ik voor altoos staan.
Overal met Jezus leef ik in Zijn kracht.
Overal met Jezus is het nimmer nacht.
 
Refrein Dicht bij Hem, dicht bij Hem
Wil ik altoos staan.
Overal met Jezus kan ik veilig gaan.
 
2 Overal met Jezus vrees ik storm noch nood.
Jezus' trouw geleidt mij zelfs tot in de dood.
Hij verstaat mijn wensen en verhoort mijn beÍ.
Overal met Jezus heb ik rust en vree.
 
3 Overal met Jezus ben ik nooit alleen.
Waar het Lam ook gaat, volg ik getrouw Zijn schreÍn,
Want Zijn hand geleidt mij door het aards gedruis.
Overal met Jezus voel 'k mij altijd thuis.
 
4 Overal met Jezus over land en zee
Voer ik zielen naar het land van liefd' en vree.
'k Zal Hem steeds aanbidden met mijn lof en prijs.
Overal met Jezus is het paradijs.