419 - Open mijn ogen
 
1 Open mijn ogen, toon mij, Heer
Jezus, Uw waarheid meer en meer.
Gij hebt de sleutel, die, op Uw Woord,
Opent tot 't volle licht, de poort.
 
Refrein Zwijgend, Heer Jezus, wacht ik U.
Slechts wat Gij wilt, geschiede nu.
Open mijn hart dat 't U ontvangt,
O, Heil'ge Geest!
 
2 Open mijn oor, dat scherp en klaar,
Heer, ik Uw dierb're stem ontwaar.
Was van het oude „ik” mij gans rein.
Vorm naar Uw beeld mij, Jezus mijn!
 
3 Open mijn mond voor U, o Heer,
Opdat de zondaar zich bekeer'.
Vul met Uw Geest mij dagelijks meer.
Maak mij een vat Uw Naam ter eer!