418 - Onder Zijn vleugelen
 

Vers 1
Des  Desdim Des           As7
On-der Zijn vleug'len ben 'k veilig geborgen.
 Des As7          As     Des
Onder Zijn vleug'len vindt 't moede hart rust.
   Desdim   Des  Ges    Des
Onder Zijn vleug'len is vrede en vreugde.
Ges       Des     As   Des
Daar rust mijn scheepje, aan veilige kust!
Refrein
  Des
'k Rust daar in Hem.
  As7      Des
'k Hoor naar Zijn stem.
     Ges Des    As
Jezus verhoort er mijn bede.
Des          Ges     Des
On-der Zijn vleug'len rust ik zo zacht.
 Ges As7 Des As Des  As Des
Daar vind ik eeuwi-ge vrede!
Vers 2
Onder Zijn vleug'len heb 'k steeds overwinning,
Zeker beschermd door Zijn wonderbaar Bloed.
Daar vind ik balsem voor iedere wonde,
Hemelse blijdschap en heilige moed.
Vers 3
Onder Zijn vleug'len kan niets mij ooit deren.
Onder Zijn vleug'len vliÍn krankheid en pijn.
Onder Zijn vleug'len heeft satan geen toegang.
Jezus bewaart daar mijn harte gans rein!