418 - Onder Zijn vleugelen
 
1 Onder Zijn vleug'len ben 'k veilig geborgen.
Onder Zijn vleug'len vindt 't moede hart rust.
Onder Zijn vleug'len is vrede en vreugde.
Daar rust mijn scheepje, aan veilige kust!
 
Refrein 'k Rust daar in Hem.
'k Hoor naar Zijn stem.
Jezus verhoort er mijn bede.
Onder Zijn vleug'len rust ik zo zacht.
Daar vind ik eeuwige vrede!
 
2 Onder Zijn vleug'len heb 'k steeds overwinning,
Zeker beschermd door Zijn wonderbaar Bloed.
Daar vind ik balsem voor iedere wonde,
Hemelse blijdschap en heilige moed.
 
3 Onder Zijn vleug'len kan niets mij ooit deren.
Onder Zijn vleug'len vliÍn krankheid en pijn.
Onder Zijn vleug'len heeft satan geen toegang.
Jezus bewaart daar mijn harte gans rein!