417 - Waar het levend water vloeit
 

Vers 1
 D         A7    D
Daar 's een land zo wonderschoon,
          E7   A
Waar mij wacht een gouden kroon,
 D        A7   D
Waar de Roos van Saron bloeit,
       A7   D
En het Levend Water vloeit.
Refrein
D
Waar het Le    -    vend
Waar het Levend Water vloeit,

          Wa - ter vloeit,
          waar het Le - vend Water vloeit,
     A7
Waar de Boom          des
Waar de Boom des Levens groeit,
                D
          Le - vens groeit,
          waar de  Boom des Levens groeit,

In dat land         vol zon-ne- schijn,
In dat land vol zonneschijn,  in dat land  vol zonneschijn,
                 A7   D    G   D
Zal ik straks         met Jezus zijn.
Zal ik straks met Jezus zijn, met Jezus zijn, met Jezus zijn.
Vers 2
Eeuw'ge glorie wacht ook mij,
In dat land aan d' overzij,
Waar de palmen ruisen zacht,
En geen zonde heerst, noch nacht.
Vers 3
Vrijgekocht door Jezus' Bloed,
Kniel 'k daar neer, aan Zijn voet,
Drink ik uit de Heilsfontein,
't Levend Water, goed en rein.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)