417 - Waar het levend water vloeit
 
1 Daar 's een land zo wonderschoon,
Waar mij wacht een gouden kroon,
Waar de Roos van Saron bloeit,
En het Levend Water vloeit.
 
Refrein Waar het Levend Water vloeit,
Waar het Levend Water vloeit, waar het Levend Water vloeit,
Waar de Boom des Levens groeit,
Waar de Boom des Levens groeit, waar de Boom des Levens groeit,
In dat land vol zonneschijn,
In dat land vol zonneschijn, in dat land vol zonneschijn,
Zal ik straks met Jezus zijn.
Zal ik straks met Jezus zijn, met Jezus zijn, met Jezus zijn.
 
2 Eeuw'ge glorie wacht ook mij,
In dat land aan d' overzij,
Waar de palmen ruisen zacht,
En geen zonde heerst, noch nacht.
 
3 Vrijgekocht door Jezus' Bloed,
Kniel 'k daar neder, aan Zijn voet,
Drink ik uit de Heilsfontein,
't Levend Water, goed en rein.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)