416 - Uw trouw, o God, is groot
 

Vers 1
 G                    D7
Sterk onze ziel, bij d' aanvang van dit jaar.
                  G
Behoed Uw volk voor dreiging van gevaar.
         G7        C
De ganse wereld zucht in zorg en nood,
      G            D7  G
Maar U-we trouw,      o God, is groot.
   Maar U -  we trouw, o God, is groot.
Refrein
 G        D
Gij draagt het licht
      Gij draagt het licht
                    G
           in Uw doorboorde hand,
           in Uw doorboorde, Uw  doorboorde hand,

En 'k volg het  stil
      En 'k volg het stil
              A7       D  A7  D7
           tot 'k kom in 't Vaderland.
           tot 'k kom in 't Vaderland, Vaderland.
        G
Gij zijt mijn kracht
     Gij zijt  mijn kracht
            G7      C
           in leven en in dood,
           in leven en in dood, en in dood,
       G           D7  G
Want U-we  trouw,      o God, is groot.
    Want U -  we trouw, o God, is groot.
Vers 2
O, draag ons over woeste golven heen.
Gij waart altoos de Hoorder der gebeÍn,
Die ons bestraalt met hemels morgenrood,
Maar U-we trouw,      o God, is groot.
   Maar U -  we trouw, o God, is groot.
Vers 3
Wees in dit jaar ook onze gids en kracht.
Straal als een held're ster in 's werelds nacht.
Wie op U bouwt, vindt uitkomst in de nood,
Maar U-we trouw,      o God, is groot.
   Maar U -  we trouw, o God, is groot.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)