415 - De laatste mijl
 
1 't Oude jaar is weer bijna verstreken,
Met zijn moeiten en zorgen en strijd,
Snel voorbij gleden dagen en weken,
Slechts een stip in de eeuwige tijd.
 
Refrein 't Is de laatste mijl van de weg (van de weg)!
't Is de laatste mijl van de weg (van de weg)!
Is uw ziele bereid? Dra komt Jezus!
't Is de laatste mijl, zijt ge bereid?
 
2 Zijn uw zonden vergeven door Jezus?
Is uw harte reeds rein door Zijn Bloed?
Zijt ge vol van de liefde des Geestes?
Laat u redden, mijn broeder, met spoed.
 
3 O, maak ernst met uw leven, mijn broeder.
Sluit met Christus een heilig verbond.
Scheid u af van de wereld, kies Jezus,
En begin een nieuw leven terstond.