414 - De banier van het kruis
 

Vers 1
Bes
Als de vijand komt gelijk een woeste stroom
   F7       Bes
En de legerplaats omringt,

O, dan vat mijn hand met kracht de kruisbanier,
     F   C     F
Wijl de krijgsbazuin weerklinkt.
Refrein
 F   F7        Bes
Hef omhoog     de banier
Hef omhoog, omhoog de banier, banier
Bes7 Es  Bes        F          F7
Van Jezus dier - baar  kruis (van Je - zus kruis).
Van Jezus dierbaar kruis, Je - zus dier-baar kruis.
      Bes        Es      Cm
Strijd voor u-we Heer, (en) geef Hem eer! (en)
Bes      F7  Bes
Hef omhoog de kruisbanier!
Vers 2
Valt een ziektemacht onz' aardse tempel aan?
Jezus stierf voor u en mij!
Door Zijn striemen werd genezing ons gewrocht.
Nu zijn wij van krankheên vrij.
Vers 3
Twijfel niet, maar kniel nu neder aan Zijn voet.
Kom tot Hem met al uw schuld.
Jezus droeg uw zond' en ziekte aan het kruis,
Met oneindig stil geduld.
Vers 4
Rust in Hem met al uw zorgen en uw nood.
Geef uw leven in Zijn hand.
Slechts 't vertrouwen op het Bloed van Golgotha
Maakt u vrij van ied're band.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)