414 - De banier van het kruis
 
1 Als de vijand komt gelijk een woeste stroom
En de legerplaats omringt,
O, dan vat mijn hand met kracht de kruisbanier,
Wijl de krijgsbazuin weerklinkt.
 
Refrein Hef omhoog de banier
Hef omhoog, omhoog de banier, banier
Van Jezus dierbaar kruis (van Jezus kruis).
Van Jezus dierbaar kruis, Jezus dierbaar kruis.
Strijd voor uwe Heer, (en) geef Hem eer! (en)
Hef omhoog de kruisbanier!
 
2 Valt een ziektemacht onz' aardse tempel aan?
Jezus stierf voor u en mij!
Door Zijn striemen werd genezing ons gewrocht.
Nu zijn wij van krankheên vrij.
 
3 Twijfel niet, maar kniel nu neder aan Zijn voet.
Kom tot Hem met al uw schuld.
Jezus droeg uw zond' en ziekte aan het kruis,
Met oneindig stil geduld.
 
4 Rust in Hem met al uw zorgen en uw nood.
Geef uw leven in Zijn hand.
Slechts 't vertrouwen op het Bloed van Golgotha
Maakt u vrij van ied're band.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)