413 - Vriend, wij gaan naar het Vaderland
 
1 Vriend, wij gaan naar 't Vaderland,
Gaat gij mee?
Gaat gij, gaat gij mee?
Zalig is 't aan Jezus' hand,
Ga toch met ons mee!
Ga toch met ons, ga toch mee!
Wat de wereld biedt is schijn,
Louter waan.
Louter waan, ja waan.
Denk, wat Jezus door Zijn dood
Voor u heeft gedaan.
 
Refrein O, heerlijk land (o heerlijk land),
Mijn Vaderland (mijn Vaderland)!
Ga met mij mee (ga met mij mee),
Aan Jezus' hand (aan Jezus' hand).
O, heerlijk land (o heerlijk land),
Mijn Vaderland (mijn Vaderland)!
Ga met mij mee, ga met mij mee,
Naar 't land van vree (naar 't land van vree).
 
2 Werp van u de zondelast,
Vrees toch niet.
Vrees toch, vrees toch niet.
Neem het nieuwe leven aan,
Dat u Jezus biedt.
Dat u Jezus biedt, u biedt.
Schijnt het ook een doornig pad,
Waar Hij leidt;
Waar Hij, waar Hij leidt;
Zalig, wie zijn kruis hier draagt;
Ginds is zaligheid.
 
3 Daar verandert alle leed
Eens in vreugd.
Eens in vreugd, in vreugd.
Zijt g' in eeuw'ge zaligheid
In de Heer verheugd?
In de Heer verheugd, verheugd?
Kom, er is ook plaats voor u,
In de hemel schoon.
In de hemel schoon, ja schoon.
Vlucht voor d' eeuw'ge dood en zoek
De genadetroon.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)