412 - Maak plaats!
 

Vers 1
Bes        F7 Bes Es     Bes
Voor aardse genoegens is plaats in uw hart,
         F7  Bes F
Voor zonde en werelds ge-not.
Bes         F7 Bes Es       Bes
De deur van uw ziel is ge-sloten voor 't Licht.
  Gm     Bes   F7 Bes
Gescheiden zijt gij van uw God!
Refrein
Bes                  Es Bes
Maak plaats,       maak plaats!
       Maak plaats       voor Hem!
         F7 Bes F
Geef Jezus plaats in uw hart.
Bes          F7 Bes Es      Bes
 O, sluit toch niet langer uw deur voor het Licht.
   Gm    Bes   F7 Bes
Geef Jezus nu plaats in uw hart.
Vers 2
O, duister is 't hart, waar Gods vrede niet woont,
Waar Jezus het Licht niet mag zijn,
Waar nijdigheid heerst en vertwijf'ling en nood,
Een bittere Marafontein!
Vers 3
Het schijngoud rondom u zal spoedig vergaan.
De wereld is liefd'loos en koud.
Zij laat u alleen met uw schreiende ziel,
Die jammert en zoekt naar behoud.
Vers 4
O, kom toch tot Jezus. Hij wijst u niet af,
Maar droogt uwe tranen zo teer.
Belijd Hem uw zonden; Hij reinigt u nu.
Keer weder; Hij mint u zo zeer!
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)