412 - Maak plaats!
 
1 Voor aardse genoegens is plaats in uw hart,
Voor zonde en werelds genot.
De deur van uw ziel is gesloten voor 't Licht.
Gescheiden zijt gij van uw God!
 
Refrein Maak plaats, maak plaats!
Maak plaats voor Hem!
Geef Jezus plaats in uw hart.
O, sluit toch niet langer uw deur voor het Licht.
Geef Jezus nu plaats in uw hart.
 
2 O, duister is 't hart, waar Gods vrede niet woont,
Waar Jezus het Licht niet mag zijn,
Waar nijdigheid heerst en vertwijf'ling en nood,
Een bittere Marafontein!
 
3 Het schijngoud rondom u zal spoedig vergaan.
De wereld is liefd'loos en koud.
Zij laat u alleen met uw schreiende ziel,
Die jammert en zoekt naar behoud.
 
4 O, kom toch tot Jezus. Hij wijst u niet af,
Maar droogt uwe tranen zo teer.
Belijd Hem uw zonden; Hij reinigt u nu.
Keer weder; Hij mint u zo zeer!
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)