411 - De poorten van paarlen
 
1 De poorten van paarlen staan open zeer wijd.
Zij nodigen: Zondaar, kom in!
Bereid uwe ziele, nu is het nog tijd.
De wereld biedt u geen gewin!
 
Refrein Ga in, o ga in, eer de poort zich weer sluit!
Kniel neer bij de troon van gena.
Belijd uwe zonden, verzoen u met God.
Elk uitstel baart eeuwige scha!
Elk uitstel baart eeuwige scha!
 
2 De poorten van paarlen, zij schitt'ren in 't licht,
Dat straalt uit de binnenste hof.
Daar knielen de heil'gen en eng'len voor God,
En zingen op harpen Zijn lof.
 
3 De poorten van paarlen staan open voor u!
Bekeer u, mijn vriend, van uw kwaad.
Nog hebt ge een kans, zoek verlossing dan nu.
Ga binnen, straks is het te laat.