409 - Geef Jezus nu plaats in uw hart
 
1 Voelt gij u zondig, onrein en bevlekt?
Geef Jezus nu plaats in uw hart!
Is daar een nevel die 't zonlicht bedekt?
Geef Jezus nu plaats in uw hart!
 
Refrein Heden, o stel toch niet uit!
Heden, o neem het besluit!
Bij Hem is troost in uw smart,
Geef Jezus nu plaats in uw hart!
 
2 Dreigt daar gevaar, een verzoeking, een val?
Geef Jezus nu plaats in uw hart!
Schenk Hem voor altijd uw liefde, uw al,
Geef Jezus nu plaats in uw hart!
 
3 Voelt gij u eenzaam, verstoten, miskend?
Geef Jezus nu plaats in uw hart!
Niemand dan Hij heeft uw smarten gekend.
Geef Jezus nu plaats in uw hart!
 
4 Is daar een zondige vlees'lijke band?
Geef Jezus nu plaats in uw hart!
Jezus maakt vrij, grijp met ernst toch Zijn hand,
Geef Jezus nu plaats in uw hart!