408 - Slechts een zondaar
 
1 'k Ben slechts een zondaar, door Jezus gered,
Door Zijn genade in glorie gezet.
Zwart was mijn harte, droef mijn gemoed,
Maar 'k ben nu gereinigd door Zijn Bloed.
 
Refrein 'k Ben slechts een zondaar, doch gered!
'k Ben slechts een zondaar, doch gered!
Glorie voor Jezus, glorie voor Jezus!
'k Ben slechts een zondaar, doch gered!
 
2 Eens was ik verre van Jezus, mijn Heer,
Dolend en eenzaam als 't schaap van weleer,
Doch Jezus hoorde trouw mijn gebed.
Ik ben slechts een zondaar, doch gered!
 
3 Jezus verloste mij gans van mijn schuld,
Heeft mij met liefde en vrede vervuld,
Voerde mijn voeten gans uit het net.
Ik ben slechts een zondaar, doch gered!
 
4 'k Ben slechts een zondaar door Jezus gered,
Door Zijn genade in glorie gezet;
Lof zij mijn Heiland, die voor mij stierf,
Een kroon in de hemel mij verwierf.