407 - God gedenkt uw schuld niet meer
 

Vers 1
 As           Besm F7 Besm
Drukt herinn'ring aan uw zond' u neder?
Es7             As
God gedenkt uw schuld niet meer,
           Cm Cm7 Adim
Zo ge met berouw wilt ne-der-knielen
Es Adim Bes7 Es  F7 Bes7 Es7sus4 Es7
En uw  al legt voor Hem  neer.------ 
Refrein
Es7           As
Blijde boodschap van verzoening
     Es         Es7 As
Door het dierbaar Bloed van onze Heer;
    Es7      Cm7sus4 Fm
Al mijn zonden zijn ver - ge - ven,
Ddim  As     Es7     As  Des Desm As
God gedenkt mijn schuld niet meer.--------------
Vers 2
Ied're donk're vlek in mijn herinn'ring
Is door 't Zoenbloed weggevaagd;
Na de nacht van duisternis en zorgen
Zie 'k thans hoe de morgen daagt.
Vers 3
De genadedeur staat steeds nog open,
Vrij moogt gij naar binnen gaan.
Jezus heeft voor u aan 't kruis geleden.
Al uw schuld is weggedaan.