407 - God gedenkt uw schuld niet meer
 
1 Drukt herinn'ring aan uw zond' u neder?
God gedenkt uw schuld niet meer,
Zo ge met berouw wilt nederknielen
En uw al legt voor Hem neer.
 
Refrein Blijde boodschap van verzoening
Door het dierbaar Bloed van onze Heer;
Al mijn zonden zijn vergeven,
God gedenkt mijn schuld niet meer.
 
2 Ied're donk're vlek in mijn herinn'ring
Is door 't Zoenbloed weggevaagd;
Na de nacht van duisternis en zorgen
Zie 'k thans hoe de morgen daagt.
 
3 De genadedeur staat steeds nog open,
Vrij moogt gij naar binnen gaan.
Jezus heeft voor u aan 't kruis geleden.
Al uw schuld is weggedaan.