405 - In deze stille, heilige ure
 

Vers 1
C             G7
In deez' stille, heil'ge u-re,
         C
Nader ik tot U o God,
              G7
Gij, de Leidsman van mijn leven,
            C
En Bestuurder van mijn lot.
Refrein
  C                  G
'k Leg nu alles  op het al   -   taar,
        'k Leg nu al-les op het al - taar,
  G7         C
'k Ben de Uwe voor altijd (ja voor altijd).
E7      Am    C
U, de Redder mij-ner zie   -   le,
       U, de Red-der mijner zie-le,
 F    C    G7 C    F  C
Zij mijn leven toegewijd (ja toegewijd).
Vers 2
'k Doolde eens op donk're wegen,
't Harte vol van wereldlust.
Jezus heeft mijn schuld vergeven,
In Hem vond mijn ziele rust.
Vers 3
In het watergraf bedolven,
Ligt mijn ganse zondeschuld,
En verrezen met mijn Heiland,
Word ik met Zijn kracht vervuld.
Vers 4
Al mijn gaven en talenten,
Wijd ik aan Uw dienst, o Heer,
Wil z' o trouwe Vriend mijns harten,
Steeds gebruiken tot Uw eer.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)