403 - Welk een jubel zal dat zijn
 

Vers 1
 E             Fis7  E B7  E
Welk een jubel zal dat zijn als de Heiland komt,
                B
Op de wolken met Zijn eng'lenstoet,
     E             Cism B E
Als zij prijzen Jezus' Naam met de heil'gen al tezaam,
 A   E        B7   E
Die gewassen zijn in Jezus' Bloed.
Refrein
 E       B7   E
Wat een jubel (in de lucht),
        A   E
Wat een jubel (in de lucht)!
 A   E             B
Ied're jammerklacht zal zijn verstomd (zal zijn verstomd).
 E       B7   E
Wat een jubel (in de lucht),
        A   E
Wat een jubel (in de lucht)!
 A   E         B7  E     A    E
Wat een jubel als mijn Heiland komt (mijn Heiland komt).
Vers 2
Welk een jubel zal dat zijn als de Heiland komt,
Als de harpen klinken zacht en fijn,
Als het moegeweende oog van Gods kind'ren ziet omhoog,
En voor eeuwig 't leed voorbij zal zijn.
Vers 3
Welk een jubel zal dat zijn als de Heiland komt,
En wij zien de graven opengaan.
Wondervol geheimenis, hemelse verrijzenis,
Straks zien w' onze dierb'ren voor ons staan.