402 - Toon me Uw gelaat
 

Vers 1
 D    Disdim A7       D
Toon m' Uw ge - laat, dierbare Heer,
  G      A7   D   A
Uw aangezicht, lieflijk en teder,
 D    Disdim A7         D
Tot 't moe - de hart, treurend in smart,
Fis7(dim5) Gsus4 G Em A D
 Keert  vre - de dan weder.
 A7       D     B7     Em
Vreugdeglans schijnt, 't duister verdwijnt
    E7        A E7 A2 A
Bij 't licht Uwer vriend'lijke o-gen.
 D  Disdim A7  D7      G
Liefde zo teer, daalt op mij neer,
A7  D   B7 Em A A7 D
Een straal van de ho - ge.
Vers 2
Toon m' Uw gelaat, lieflijk en schoon,
In duistere nacht van het lijden.
Waar vlucht ik heen? Tot U alleen,
Gij kent al mijn strijden.
Leid me aan Uw hand, naar 't hemels land,
En blijf aan mijn zij in dit leven.
Niemand dan Gij, kan ook van mij
De zonden vergeven.
Vers 3
Toon m' Uw gelaat, o dierb're Heer,
Want zonder U kan ik niet leven.
't Blijven in U, zij vanaf nu
Mijn dagelijks streven.
In U de kracht, g'nade en macht,
Niets kan mij Uw liefde ontroven.
'k Zing tot Uw eer, o dierb're Heer,
En zal U steeds loven.