401 - Jezus is Koning
 

Vers 1
Es G7 Cm    B  Bes       Bes7  Es
Al-le knie zal zich buigen voor on  - ze Heer,
Cm  G7   Es    F7    Bes
Volk'ren aanbiddend knielen terneer;
Bes7   Es  G  Cm    B Bes      Bes7  Es  Es7
Als Hij komt, mijn Koning, met Godd'lijke eer--- en macht,----
As Adim   Es     Cm  As Es  Bes7 Es
Om-ringd van eng'len en heil'gen in rij-ke pracht.
Refrein
 Es
Christus de Koning zal ko  -  men,
Christus de Koning zal ko-men, ja ko-men,
                Bes7
   Schitt'rend in glorie en pracht!
Gans schitt'rend in glorie en pracht!
            Fm
Jezus, de Vriend aller vro  -  men,
Jezus, de Vriend aller vro-men, ja vro-men,
       Bes7    Es
  Sterk in ge-na-de en kracht.
Zo sterk in ge-na-de en kracht.

Satan zal eeuwig verdwij  -   nen,
Satan zal eeuwig verdwij-nen, ver-dwij-nen,
G7          Cm
Zonde en rouw zullen vliÍn.
Zonde en rouw zullen vliÍn, zullen van ons vliÍn.
B    Adim     Es
Hades en dood zijn verwonnen
  Cm7    F7    Bes Es
En ie-der zal Jezus, de Ko-ning, zien.
Vers 2
Zie 't Lam Gods stierf voor 't mensdom op Golgotha,
Verrees uit 't graf, o halleluja!
Voer ten hemel op en bidt nu aan Zijns Vaders zij.
Ere en lof zij de Heiland, die stierf voor mij.
Vers 3
Op de dag van het heerlijke Pinksterfeest
Zond Hij van 'boven de Heil'ge Geest,
Doopte Zijn gemeente met vuur en met nieuwe kracht;
Jezus zij eeuwig de lof en dank gebracht.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)