400 - Hebt gij de Heilige Geest ontvangen?
 
1 Hebt gij ontvangen, toen gij geloofd hebt,
Diep in uw harte de Heilige Geest?
Mocht gij ervaren, stromen van zegen,
Schonk God uw ziele een nieuw Pinksterfeest?
 
Refrein Stromen van kracht,
Stromen van kracht, stromen van kracht,
Gaven en macht,
Gaven en macht, gaven en macht,
Een zalig Pinksterfeest, (ja Pinksterfeest)!
Een zalig, zalig Pinksterfeest, (ja Pinksterfeest)!
Hebt gij ontvangen, toen gij geloofd hebt,
Diep in uw hart (uw hart), de Heil'ge Geest?
 
2 Is reeds uw hart een tempel des Heren,
Zijt gij gereinigd door 't Bloed van het Lam?
Zijt gij bereid uw Heiland te eren,
Die op het kruis eens uw schuld op zich nam?
 
3 Stromen van zegen schenkt God de zondaar,
Die met berouw nederknielt aan Zijn voet,
Die wil verlaten wereld en zonden
En zich verlost weet door Golgotha's Bloed.
 
4 Zijt gij verzegeld, toen gij geloofd hebt,
Zijt gij vervuld met de liefde van God?
Schoon wordt uw leven, vol van genade,
Als gij wilt leggen in Gods hand uw lot.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)