399 - De Geest van glorie
 

Vers 1
As                Besm Des Besm
Vul m' o Heiland met de Geest van glo - rie.-----
Es               As
Doe mij aan met krachten van omhoog (ja van omhoog).
                Des F Besm
Stort Uw Geest nu uit in volle stro - men
As         Bes7      Es  G7
Op d' onvruchtbare aarde, dor en droog.---
 C       C7         Fm
Kom, o Heil'ge Geest, schenk ons Uw zegen,
Bes      Bes7        Es         Es7
Ga-ven, ons beloofd in 't heilig Woord (in 't heilig Woord).
 As              Des F Besm
Toon ons wond'ren, als in oude tij - den.
 As        Es7    As
Spreid Uw licht van oord tot oord.
Vers 2
Vul ons hart met lof, o Geest van glorie.
Doe ons zingen psalmen in de nacht (ja in de nacht).
Gord ons aan met nieuwe moed tot strijden.
Openbaar ons Jezus en Zijn kracht.
Nog een korte wijl, de Heer zal komen,
En ons voeren in Zijn heerlijkheid (Zijn heerlijkheid).
Dat ons leven vol zij van Uw liefde,
Maak ons voor Uw komst bereid.
Vers 3
Zie ons allen dorsten naar Uw stromen.
Spade regen, kom, verkwik het land (verkwik het land).
Dat het Woord des levens door mag dringen
Tot de heid'nen aan het verste strand.
Kom, o Geest van glorie en vertroosting,
Gij die moede pelgrims sterkt en staalt (ja sterkt en staalt).
Schijn, o morgenster, in onze harten,
Tot het daglicht ons bestraalt.