399 - De Geest van glorie
 
1 Vul m' o Heiland met de Geest van glorie.
Doe mij aan met krachten van omhoog (ja van omhoog).
Stort Uw Geest nu uit in volle stromen
Op d' onvruchtbare aarde, dor en droog.
Kom, o Heil'ge Geest, schenk ons Uw zegen,
Gaven, ons beloofd in 't heilig Woord (in 't heilig Woord).
Toon ons wond'ren, als in oude tijden.
Spreid Uw licht van oord tot oord.
 
2 Vul ons hart met lof, o Geest van glorie.
Doe ons zingen psalmen in de nacht (ja in de nacht).
Gord ons aan met nieuwe moed tot strijden.
Openbaar ons Jezus en Zijn kracht.
Nog een korte wijl, de Heer zal komen,
En ons voeren in Zijn heerlijkheid (Zijn heerlijkheid).
Dat ons leven vol zij van Uw liefde,
Maak ons voor Uw komst bereid.
 
3 Zie ons allen dorsten naar Uw stromen.
Spade regen, kom, verkwik het land (verkwik het land).
Dat het Woord des levens door mag dringen
Tot de heid'nen aan het verste strand.
Kom, o Geest van glorie en vertroosting,
Gij die moede pelgrims sterkt en staalt (ja sterkt en staalt).
Schijn, o morgenster, in onze harten,
Tot het daglicht ons bestraalt.