Glorieklokken 397 - Gebed om de doop met de Heilige Geest

Vers 1

 As      Des Desm As
Mijn dierb're Heer en Redder,
  Des       As
Ik geef mezelf aan U.
   Es7   Edim Fm
Mijn ganse ou-de leven
    Es   Bes7  Es7
Leg 'k aan Uw voeten nu.

Refrein

Es7 As  Es  Edim  Fm
Mijn al is op het al - taar.
  As7  Fm F    F7 Besm
'k Ben d' U - we voor al-tijd.
Cm Fdim       As F7
Doe mij Uw beelt'nis dragen
   Besm Besm7 Es7  As
Voor tijd en  eeuwigheid.

Vers 2

Ik kniel thans bij Uw kruishout.
Was mij van zonden rein,
Opdat 'k, door U geheiligd,
Een kind van God mag zijn.

Vers 3

De wereld wil 'k verlaten.
Ik kies het smalle pad.
Ja, 'k volg U, die mijn ziele
Zo trouw heeft liefgehad.

Vers 4

Maak woning in mijn harte
En doop mij met Uw Geest.
Stort in mij uit Uw liefde
Als op het Pinksterfeest.