396 - Pinksterlied
 

Vers 1
 As Asdim As Des As    Es7  As
Daal, o Heil'ge Geest, nu op ons neder.
 Fm   Es   As     Bes7 Es7sus4 Es7
Doop ons met Uw vreugde, vuur en kracht.----
 As Asdim As Des As    Es7  As
Schenk Uw bruidsge-meente de ga-ven weder,
   Es    As   Es6 Es7 As
Overvloed van zegen, lang verwacht.
Refrein
As          Es7sus4 Es7
O, daal neer als in d' ou - de tijd.
            As2 As
Woon in mij, Geest vol heerlijkheid.
       As7  Des
U zij d' eer tot in eeuwigheid.
Desm As    Es7 As
 O  kom, Trooster, kom.
Vers 2
Vol van waarheid is Uw heilig wezen.
Leidsman van Gods volk zijt Gij op aard',
Geest van onze Heer, die uit 't graf verrezen,
Onze ziele tot Zijn komst bewaart.
Vers 3
Heil'ge Gids ten leven, U zij d' ere!
Gij, die Jezus' liefd' ons openbaart,
En de arme ziel, door schuld gebonden,
Door het Bloed van Jezus vrij verklaart.