396 - Pinksterlied
 
1 Daal, o Heil'ge Geest, nu op ons neder.
Doop ons met Uw vreugde, vuur en kracht.
Schenk Uw bruidsgemeente de gaven weder,
Overvloed van zegen, lang verwacht.
 
Refrein O, daal neer als in d' oude tijd.
Woon in mij, Geest vol heerlijkheid.
U zij d' eer tot in eeuwigheid.
O kom, Trooster, kom.
 
2 Vol van waarheid is Uw heilig wezen.
Leidsman van Gods volk zijt Gij op aard',
Geest van onze Heer, die uit 't graf verrezen,
Onze ziele tot Zijn komst bewaart.
 
3 Heil'ge Gids ten leven, U zij d' ere!
Gij, die Jezus' liefd' ons openbaart,
En de arme ziel, door schuld gebonden,
Door het Bloed van Jezus vrij verklaart.