394 - Ginds, op het kruis
 

Vers 1
 F       C7     A  Dm G    C7
Hij stierf voor zondaars, mijn Heer en mijn God,
 F Asdim C7 Gesdim C7    Bes C7  F
Ginds op het kruis,---- ginds op het kruis!
 E7  Bm E7 Am    E7 D7 Em7 Am  G6
Droeg daar ge-willig schande en spot,---
 F  F7     Besmaj9 Bes6  G7 Besm6    C7  Gm C7
Boog--- zich en tors - te 't sma - de - lijkst lot.------
 F      C7   A  Dm G    C7
Hij gaf Zijn leven, mijn Heer en mijn God,
 F Asdim C7 Gesdim C7    Bes C7  F
Ginds op het kruis,---- ginds op het kruis!
Vers 2
O, heilig Bloed, eens gestort ook voor mij,
Ginds op het kruis, ginds op het kruis!
Wie leed, o Heiland, smarten als Gij?
Godslam, Gij kocht van 't oordeel ons vrij.
O, heilig Bloed, eens gestort ook voor mij,
Ginds op het kruis, ginds op het kruis!
Vers 3
Welk een genade, mijn schuld is geboet,
Ginds op het kruis, ginds op het kruis!
Ere zij 't Lam, dat plengde Zijn Bloed.
Vrede vervult mijn dankbaar gemoed.
Welk een genade, mijn schuld is geboet
Ginds op het kruis, ginds op het kruis!
Vers 4
't Godd'lijk mysterie, ons eertijds onthuld,
Ginds op het kruis, ginds op het kruis!
Heeft onze ziel met vreugde vervuld.
Heilige liefde! Teder geduld!
God, vol erbarmen, droeg eens onze schuld
Ginds het kruis, ginds op het kruis!