394 - Ginds, op het kruis
 
1 Hij stierf voor zondaars, mijn Heer en mijn God,
Ginds op het kruis, ginds op het kruis!
Droeg daar gewillig schande en spot,
Boog zich en torste 't smadelijkst lot.
Hij gaf Zijn leven, mijn Heer en mijn God,
Ginds op het kruis, ginds op het kruis!
 
2 O, heilig Bloed, eens gestort ook voor mij,
Ginds op het kruis, ginds op het kruis!
Wie leed, o Heiland, smarten als Gij?
Godslam, Gij kocht van 't oordeel ons vrij.
O, heilig Bloed, eens gestort ook voor mij,
Ginds op het kruis, ginds op het kruis!
 
3 Welk een genade, mijn schuld is geboet,
Ginds op het kruis, ginds op het kruis!
Ere zij 't Lam, dat plengde Zijn Bloed.
Vrede vervult mijn dankbaar gemoed.
Welk een genade, mijn schuld is geboet
Ginds op het kruis, ginds op het kruis!
 
4 't Godd'lijk mysterie, ons eertijds onthuld,
Ginds op het kruis, ginds op het kruis!
Heeft onze ziel met vreugde vervuld.
Heilige liefde! Teder geduld!
God, vol erbarmen, droeg eens onze schuld
Ginds het kruis, ginds op het kruis!