393 - O, liefde van God
 

Vers 1
Es   As Asdim Bes
O, liefde, on - eindig groot,
Es7 As  Asm   Es
Ge - nade rein en teer,
  As    Es   Fm7 Bes7 Es
Die tot ons vloeide van het kruis,
 F      F7  Bes
Het kruis van onze Heer.
Bes7 Es   Bes7   Es Bes7 Es
 O, dierbaar Bloed van Gol-go-tha,
    Es7 As Asm Es Bes Es
Wij prijzen u, Hal-le-lu - ja!
Refrein
Es
O,     lief-de van God,
Lief-de van God, o de lief-de van God,
O      lief-de van God,
                         Bes7 Es Bes7
                  rein blinkend als kristal,
                  rein blinkend als kristal, kristal.
                  rein blinkend als kristal, kristal.

O,     lief-de van God,
Lief-de van God, o de lief-de van God,
O      lief-de van God,
                            Es
                  oneindig als 't heelal.
                  oneindig als 't heelal, 't heelal.
                  oneindig als 't heelal.
           As C7 F
Hoog en schoon is de he - mel,
          F7 Bes7
Diep en peil-loos de zee,
Diep, ja diep,    diep is de zee,
 Es   Fm7  Bes7 Es G7 C
Doch de liefde van God alleen
 Fm7  Es Bes7 Es
Schenkt rust en vree.
Vers 2
O, liefde, oneindig groot,
Vol kracht en majesteit,
Geopenbaard op Calvarie
In al haar heerlijkheid,
Waar God Zijn EÚngeboren Zoon
Eens prijs gaf aan des mensen hoon!
Vers 3
O, liefde, oneindig groot,
'k Aanbid uw wond're trouw,
Die 't arme zondaarsharte zoekt
Tot 't breekt in diep berouw,
Die zonschijn bracht in duist're nacht,
De ziele sterkt met moed en kracht.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.
De in groen vermelde tekst is een tweede tegenzangpartij.)