393 - O, liefde van God
 
1 O, liefde, oneindig groot,
Genade rein en teer,
Die tot ons vloeide van het kruis,
Het kruis van onze Heer.
O, dierbaar Bloed van Golgotha,
Wij prijzen u, Halleluja!
 
Refrein O, liefde van God, rein blinkend als kristal,
Liefde van God, o de liefde van God, rein blinkend als kristal, kristal.
O liefde van God, rein blinkend als kristal, kristal.
O, liefde van God, oneindig als 't heelal.
Liefde van God, o de liefde van God, oneindig als 't heelal, 't heelal.
O liefde van God, oneindig als 't heelal.
Hoog en schoon is de hemel,
Diep en peilloos de zee,
Diep, ja diep, diep is de zee,
Doch de liefde van God alleen
Schenkt rust en vree.
 
2 O, liefde, oneindig groot,
Vol kracht en majesteit,
Geopenbaard op Calvarie
In al haar heerlijkheid,
Waar God Zijn EÚngeboren Zoon
Eens prijs gaf aan des mensen hoon!
 
3 O, liefde, oneindig groot,
'k Aanbid uw wond're trouw,
Die 't arme zondaarsharte zoekt
Tot 't breekt in diep berouw,
Die zonschijn bracht in duist're nacht,
De ziele sterkt met moed en kracht.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.
De in groen vermelde tekst is een tweede tegenzangpartij.)