391 - O, Bethlehems ster
 

Vers 1
Bes   Bessus4 Bes      Es    Bes
In Bethle-hems  stal, in een kribbe zo klein,
   F   Fsus4 F7    Bes
Lag eenmaal mijn Koning en Heer.
     Bessus4 Bes    Es    Bes
Hij daalde  op  aard, onschuldig en rein,
   Csus4 C Csus4 C   C7 F7
Om te dra-gen mijn zonden en pijn.
Refrein
F7 Bes       Bessus4 Bes
O, Beth    -    le - hems ster,
O ster-re van Beth - le - hem, won - d're ster,
O Beth-le-hems ster,    won - d're ster,
  F7           Bes
Vol glo   -   rie en pracht,
Vol glorie, vol glo-rie en pracht, en pracht,
Vol glorie, vol glo-rie,  pracht en pracht,
     Es              Bes
Gij verscheent         aan de trans
Gij verscheent, gij verscheent   aan he - melse trans
  C7          F
In duis   -   te-re nacht.
In duistere nacht,  in duis - tere nacht.
 F7 Bes         Bessus4 Bes
Mijn oog         blijft ge-richt
Mijn oog blijft gericht, blijft ge-richt, blijft gericht
Mijn oog blijft gericht,     ge-richt, blijft gericht
     F7        Fsus4 F    Bes
Op uw  vrien    -    de-lijk  licht.
  Op 't vrien-delijk licht,  op  't vrien-delijk licht.
     Bes7           Es
Gij, mijn Red   -   der en  Heer,
   Mijn Red-der en Heer,  mijn Red - der en Heer,
  Esm Bes  F  F7 Bes
 U zij lof, dank en eer.
  Zij lof, dank en eer.
Vers 2
Voor Jezus, Gods Zoon, was geen plaats hier ter woon.
Hij duldde stil smaadheid en hoon.
Hij droeg onze schuld en stierf aan het kruis,
Baand' een weg ons naar 't hemels tehuis.
Vers 3
O, glorie zij God, die Zijn Zoon tot ons zond,
Als 't Lam dat voor ons werd geslacht.
O, prijst Jezus' Naam, gij christ'nen tezaam,
Voor 't offer voor ons eens gebracht.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.
De in groen vermelde tekst is een tweede tegenzangpartij.)