390 - Breng de boodschap
 
1 Komt, gij jong'ren, volgt uw Heiland na.
O, brengt de boodschap, o, brengt de boodschap.
Spreekt van Jezus' liefde vroeg en spa,
Van hemelvreugde en Gods gena.
 
Refrein O, breng de boodschap, o breng de boodschap.
Getuig van 't Bloed van Golgotha,
Dat kan bevrijden van schuld en lijden.
O, breng de boodschap van gena (ja van gena).
 
2 Ziet miljoenen sterven onbereid.
O, brengt de boodschap, o, brengt de boodschap.
Redt hun zielen voor de eeuwigheid.
Brengt hun de tijding van zaligheid.
 
3 't Middernacht'lijk uur breekt weldra aan.
O, brengt de boodschap, o, brengt de boodschap.
Zult gij straks met lege handen staan?
O, wint toch zielen in Jezus' Naam.
 
4 Heft omhoog de evangelievaan.
Vertel van Jezus, vertel van Jezus.
Eng'len zullen aan uw zijde staan,
En u versterken op 's levensbaan.