389 - Win de wereld
 

Vers 1
 Bes Besdim Bes Besdim Bes
Breng de  we - reld thans aan de voeten des Meesters.
 F7      Bes F  Gm
Strijd te-zaam in Zijn Naam.
 C            F  F7
Kort is de tijd nog van duur.---
  Bes Besdim Bes Besdim Bes
't Zaad der eeu - wen is thans gerijpt tot vol koren.
 Es         Bes
Haal de schoven snel in.
          F          Bes
Ja haast u tot d' oogst, vol liefde en vuur.
Refrein
Bes             F  Fdim F  Fdim F  F7
Voer  de   gan-se wereld in het Va - der- huis,---
Voer de gan-se wij-de wereld tot het dier-baar kruis,--
           Gism6 F7   Bes Besdim Bes Besdim Bes
Spreek   haar  van de glo-rie van  het ru - we  kruis,
Spreek haar van de glo-rie van het ou - de, ru - we  kruis.
       Bes7 Es
Bid - dend    dag en nacht.
Bid om zie - len dag en nacht.
Bes   D7    Gm D7  Gm
Red   ze    in Gods kracht.
Red ver-loor'-nen in Gods kracht.
Es Besdim Bes     Es F7 Bes
Win de  we-reld voor uw Je-zus.
Vers 2
Jezus spreekt: „Ga uit tot de wegen en stegen.
Predik 't Woord. Draag het voort.”
Win gans de wereld voor Hem.
Donk're wolken pakken zich dreigend tezamen.
't Oordeel treft straks de ziel,
Die weigert te luist'ren naar 's Heren stem.
Vers 3
Win de wereld! Duizenden wand'len in 't duister.
Breng het licht! Doe uw plicht!
Spreek ze van Jezus gena,
Vr de deur der eeuwigheid straks wordt gesloten.
Win de zielen voor Hem
En voer ze tot 't kruis van Golgotha.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)