389 - Win de wereld
 
1 Breng de wereld thans aan de voeten des Meesters.
Strijd tezaam in Zijn Naam.
Kort is de tijd nog van duur.
't Zaad der eeuwen is thans gerijpt tot vol koren.
Haal de schoven snel in.
Ja haast u tot d' oogst, vol liefde en vuur.
 
Refrein Voer de ganse wereld in het Vaderhuis,
Voer de ganse wijde wereld tot het dierbaar kruis,
Spreek haar van de glorie van het ruwe kruis,
Spreek haar van de glorie van het oude, ruwe kruis.
Biddend dag en nacht.
Bid om zielen dag en nacht.
Red ze in Gods kracht.
Red verloor'nen in Gods kracht.
Win de wereld voor uw Jezus.
 
2 Jezus spreekt: „Ga uit tot de wegen en stegen.
Predik 't Woord. Draag het voort.”
Win gans de wereld voor Hem.
Donk're wolken pakken zich dreigend tezamen.
't Oordeel treft straks de ziel,
Die weigert te luist'ren naar 's Heren stem.
 
3 Win de wereld! Duizenden wand'len in 't duister.
Breng het licht! Doe uw plicht!
Spreek ze van Jezus gena,
Vr de deur der eeuwigheid straks wordt gesloten.
Win de zielen voor Hem
En voer ze tot 't kruis van Golgotha.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)