388 - Het gebed
 

Vers 1
Bes           F7 Bes
Zie op, o ziel, uw hulp genaakt.
       F7       Bes
God hoort de zuchten die gij slaakt.
           D7    Gm
Hij ziet uw tranen, hoort uw klacht,
Es   Esm Bes   F7   Bes
En zendt u licht in duistre nacht.
Refrein
Bes F Bes F7    Bes F7  Bes
 O, bid tot Hem, die uitkomst geeft,
      Es          Bes
Wanneer uw hart in 't strijduur beeft.
            D7    Gm
Vertrouw op Hem, die troost en redt.
Es   Esm Bes   F7   Bes
Uw God geeft antwoord op 't gebed.
Vers 2
O, twijfel niet, ga moedig voort.
't Geloofsgebed wordt steeds verhoord.
God redt uw voet uit satans net.
Uw Heer geeft antwoord op 't gebed.
Vers 3
O ziel, wees niet bedroefd of bang.
Het antwoord komt, al duurde 't lang.
Gods trouw geleidt u tred voor tred.
Uw Heer geeft antwoord op 't gebed.
Vers 4
Dat uw geloof zij vast en hecht.
God doet Zijn uitverkoor'nen recht.
O, bid volhardend, nauwgezet.
Uw Heer geeft antwoord op 't gebed.