388 - Het gebed
 
1 Zie op, o ziel, uw hulp genaakt.
God hoort de zuchten die gij slaakt.
Hij ziet uw tranen, hoort uw klacht,
En zendt u licht in duistre nacht.
 
Refrein O, bid tot Hem, die uitkomst geeft,
Wanneer uw hart in 't strijduur beeft.
Vertrouw op Hem, die troost en redt.
Uw God geeft antwoord op 't gebed.
 
2 O, twijfel niet, ga moedig voort.
't Geloofsgebed wordt steeds verhoord.
God redt uw voet uit satans net.
Uw Heer geeft antwoord op 't gebed.
 
3 O ziel, wees niet bedroefd of bang.
Het antwoord komt, al duurde 't lang.
Gods trouw geleidt u tred voor tred.
Uw Heer geeft antwoord op 't gebed.
 
4 Dat uw geloof zij vast en hecht.
God doet Zijn uitverkoor'nen recht.
O, bid volhardend, nauwgezet.
Uw Heer geeft antwoord op 't gebed.