Glorieklokken 387 - Avondbede

Vers 1

F            Bes
O Heer, indien ik heb gewond een hart,
G7 C7           F
Vandaag de oorzaak was van and'rer smart,
              F7  Bes   Fdim
Een liefd'loos woord geuit heb, scherp en hard,
  F  C7 F
O Heer, vergeef!

Vers 2

Indien ik uitgleed op het smalle pad,
Voor 's werelds lonk een wijl Uw trouw vergat,
Mijn tred vertraagd' op reis naar d' eeuw'ge stad,
O Heer, vergeef!

Vers 3

Indien 'k vandaag geen ziel voor Jezus won,
Geen liefde putte uit de levensbron,
Geen warmte zocht bij 's hemels gouden zon,
O Heer, vergeef!

Vers 4

Vergeef m' o Heer, het kwaad van deze dag,
De stille zonden die geen mens ooit zag,
O geef, dat 'k nooit U weer bedroeven mag,
O Heer, vergeef!