387 - Avondbede
 

Vers 1
F            Bes
O Heer, indien ik heb gewond een hart,
G7 C7           F
Vandaag de oorzaak was van and'rer smart,
              F7  Bes   Fdim
Een liefd'loos woord geuit heb, scherp en hard,
  F  C7 F
O Heer, vergeef!
Vers 2
Indien ik uitgleed op het smalle pad,
Voor 's werelds lonk een wijl Uw trouw vergat,
Mijn tred vertraagd' op reis naar d' eeuw'ge stad,
O Heer, vergeef!
Vers 3
Indien 'k vandaag geen ziel voor Jezus won,
Geen liefde putte uit de levensbron,
Geen warmte zocht bij 's hemels gouden zon,
O Heer, vergeef!
Vers 4
Vergeef m' o Heer, het kwaad van deze dag,
De stille zonden die geen mens ooit zag,
O geef, dat 'k nooit U weer bedroeven mag,
O Heer, vergeef!