387 - Avondbede
 
1 O Heer, indien ik heb gewond een hart,
Vandaag de oorzaak was van and'rer smart,
Een liefd'loos woord geuit heb, scherp en hard,
O Heer, vergeef!
 
2 Indien ik uitgleed op het smalle pad,
Voor 's werelds lonk een wijl Uw trouw vergat,
Mijn tred vertraagd' op reis naar d' eeuw'ge stad,
O Heer, vergeef!
 
3 Indien 'k vandaag geen ziel voor Jezus won,
Geen liefde putte uit de levensbron,
Geen warmte zocht bij 's hemels gouden zon,
O Heer, vergeef!
 
4 Vergeef m' o Heer, het kwaad van deze dag,
De stille zonden die geen mens ooit zag,
O geef, dat 'k nooit U weer bedroeven mag,
O Heer, vergeef!