385 - Wondervolle genade van Jezus
 
1 Wond're gena van Jezus,
Groter dan al mijn schuld!
Niemand kan ooit beschrijven
Hoe Hij het hart vervult.
Weg vloden al mijn zorgen.
'k Voelde mijn ziel gans vrij,
Toen de wond're gena van Jezus
Kwam tot mij.
 
Refrein Wondervolle liefde van mijn Jezus,
Wondervolle liefde van mijn Jezus, van mijn Jezus,
Dieper dan de diepste oceaan,
Dieper dan de diepste oceaan, de oceaan,
Hoger dan de bergen, reiner dan de sterren!
Wond're gena. O, die
O, die liefde is genoeg voor mij,
Liefde is steeds genoeg voor mij,
Voller dan de maat van al mijn zonden,
Voller dan de maat van al mijn zonden, zonden,
Rijker dan de schatten al tezaam!
Rijker dan de schatten al tezaam, ja al tezaam!
O, heerlijke gena van Jezus, prijst Zijn heil'ge Naam!
 
2 Wond're gena van Jezus
Wies mij van zonden rein,
Drenkte mijn dorstig harte
Uit 's hemels heilsfontein.
't Zondige oude leven
Week gans en al terzij,
Toen de wond're gena van Jezus
Kwam tot mij.
 
3 Wond're gena van Jezus
Maakte mij vroom gezind,
Vormde mij, arme zondaar,
Tot 's Vaders dierbaar kind.
O, welk een rust en vrede
Stemden mijn ziel zo blij,
Toen de wond're gena van Jezus
Kwam tot mij.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)