384 - Blijf geloven
 

Vers 1
 G           C G
Ziel, door droefheid overmeesterd,
 C D C  D G D  G
Klem u vast aan u-we God.
 G           C  G
Hij kastijdt u slechts uit liefde.
 C  D  C  D  G D  G
Draag met blijdschap dan uw lot.
Refrein
 D    D7    G
Wanhoop niet, in donk're uren.
 D    D7     G
Twijfel niet aan 's Heren Woord.
   C   D     D7   G
Wat Hij spreekt, gaat in vervulling.
 C  G C  D  G D7  G
Blijf ge-lo-ven, im-mer voort!
Vers 2
Wilt gij gans met Jezus leven?
Geef uw vlees dan in de dood.
Zult gij bruikbaar voor Hem worden?
Moet uw pad door stervensnood!
Vers 3
Laat daarom de twijfel vlieden.
Zie op God in duisternis.
Hij laat slechts voor ons geschieden,
Dat wat goed en heilzaam is.