384 - Blijf geloven
 
1 Ziel, door droefheid overmeesterd,
Klem u vast aan uwe God.
Hij kastijdt u slechts uit liefde.
Draag met blijdschap dan uw lot.
 
Refrein Wanhoop niet, in donk're uren.
Twijfel niet aan 's Heren Woord.
Wat Hij spreekt, gaat in vervulling.
Blijf geloven, immer voort!
 
2 Wilt gij gans met Jezus leven?
Geef uw vlees dan in de dood.
Zult gij bruikbaar voor Hem worden?
Moet uw pad door stervensnood!
 
3 Laat daarom de twijfel vlieden.
Zie op God in duisternis.
Hij laat slechts voor ons geschieden,
Dat wat goed en heilzaam is.