383 - God wil u bewaren
 
1 Wees niet bevreesd in de donk're nacht.
Jezus is steeds met u!
Onder Zijn vleug'len is 't rusten zacht.
Jezus is steeds met u!
 
Refrein Jezus is steeds met u!
Vriend'lijk en zacht houdt Hij de wacht.
Geen die zo teder bemint.
God wil bewaren Zijn kind.
God wil bewaren, bewaren Zijn kind.
 
2 Struikelt uw voet op het smalle pad?
Jezus is steeds met u!
Stevig houdt Hij steeds uw hand gevat.
Jezus is steeds met u!
 
3 Al uwe noden zijn Hem bekend.
Jezus is steeds met u!
Teder beschut Hij u in Zijn tent.
Jezus is steeds met u!
 
4 Wonden de doornen uw eenzaam hart?
Jezus is steeds met u!
Vriend'lijk verlicht Hij uw levenssmart.
Jezus is steeds met u!
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)