382 - Het Woord van God blijft bestaan
 
1 Is de lucht van wolken zwart,
't Hart vol zorg en rouw?
Stellen vrienden u teleur?
Jezus blijft getrouw!
 
Refrein 't Woord van God blijft bestaan,
't Woord van God blijft bestaan.
Aard' en hemel, zij vergaan,
Maar 't Woord van God blijft bestaan.
 
2 Aardse banden breken ras.
's Werelds vreugd vergaat,
Maar wie bouwt op God alleen,
Vindt steeds troost en raad.
 
3 Gaan de golven nog zo hoog,
Woedt de storm met kracht,
Gods beloften houden stand.
Hij hoort ied're klacht.
 
4 Gods beloften falen niet.
Neem Hem op Zijn Woord.
Zo gij wacht met stil geduld,
Wordt uw be verhoord.